Конференцији о дигиталним компетенцијама

  Висока медицинска школа струковних студија ,,Милутин Миланковић'' је, на позив студената Академија и Високих техничких школа струковних студија из Ниша, Новог Сада, Београда, учествовала на другом едукативном семинару под називом ,,Дигиталне компетенције и потребе тржишта у 2022. години”. Семинар је одржан од 17. до 20. маја 2021. године, на Палићу. Испред ВМШСС ,,Милутин Миланковић'' семинару су присуствовале председница Студентског парламента Анђела Мотић и њена заменица Ксенија Шићански.

  Фокус семинара био је на значају дигиталних компетенција свих актера у образовном и процесу рада, али и значају неформалног образовања и иницијативности студената у циљу веће ангажованости и унапређења процеса усвајања нових знања и вештина. У оквиру радног дела семинара Владимир Поповић је говорио о значају дуалног образовања, Драгана Гарић је упознала присутне учеснике са БОСЦХ компанијом и њеним политикама, а Владислав Ћосић је имао излагање на тему “Планирај, уради, делуј”.
  Осим едукативног дела, семинар је имао и свој друштвено-забавни сегмент чиме су студенти различитих високих школа и из више градова добили прилику да се упознају, друже, размене студентска искуства и створе основу за сарадњу у будућности. Такође, студенти су имали прилику не само да репрезентују, већ и да презентују установе из којих долазе и прошире глас о добрим наставним праксама у својим школама и контексту у коме студирају.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

  Пратите нас

  Где смо?

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.