Open menu

  КОНГРЕС НА ТАРИ - НОВЕМБАР 2022.

  Удружење медицинских сестара‐техничара и бабица Републике Србије организовало је Национални Конгрес главних сестара и  професора здравствене неге, са међународним учешћем, који се традиционално одржава у Хотелу “Оморика“ на Тари. Пленарна  тематика  Конгреса  је  била посвећена иновацијама  у  организовању  Службе  здравствене  неге  у  систему здравствене заштите‐реалност и могућности, где су предавачи из наше земље и земаља у окружењу  презентовали своја искуства и модалитете оснивања сестринске службе.

  Саопштењем  стручних  радова  путем  усмених  и  постер  презентација,  радионица  и  комерцијалних предавања,  учесници Конгреса, међу којима су били и представници Високе медицинске школе струковних студија "Милутин Миланковић" (Јелена Суботић Кривокапић, предавач, Биљана Мартиновић, наставник вештина, Јелена Мицић, наставник вештина, Јелица Давидовић, наставник вештина), презентовали су своја  стручна искуства и  примере из праксе у лечењу, збрињавању  и  здравственој  нези  пацијената.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.