Библиотека

Библиотека Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић“ се налази у седишту школе. Располаже свим издањима објављеним у склопу Издавачке делатности Школе, као и домаћим и страним публикацијама из релевантних области за студијске групе школе.

Електронски каталог библиотеке је ажуриран и допуњен новим, како домаћим тако и страним издањима. Приступом каталогу може се стећи увид у фонд домаћих и страних издања којим располаже библиотека.

Професори, сарадници и студенти високе школе могу да користе не само библиотеку, већ и пространу читаоницу прилагођену потребама корисника. Како би корисници имали комплетну услугу, у склопу библиотеке се налази и копирница.