Open menu

  Стручно-научни скуп „Савремене тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији“

  Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“ организовала је I стручно-научни скуп са међународним учешћем „Савремене тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији“.
  Учесиници скупа (наставно особље и студенти мастер струковних студија) презентовали су своје радове у циљу упознавања стручне и научне јавности са новинама и савременим тенднецијама у стручно-научним областима здравствене неге, физиотерапије и медицинске радиологије.

  Наставници који реализују медицинску наставу још једном су потврдили да је стручно усавршавање континуирани процес, који се дефинише као процес праћења, усвајања и примене савремених достигнућа у медицинској науци и пракси ради остварења циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања васпитно­образовне праксе.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.