Додатна настава за запослене

 

Запослени студенти у обавези су да прате он-лине наставу по предвиђеном распореду.