Open menu

  "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју"

  Од 25 до 26.Новембра 2023.године, у Београду, у хотелу "Голден Тулип Зира", одржан је VIII стручно-научни скуп са међународним учешћем "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју". Организатори су били Ресурсни центар за специјалну едукацију Београд, Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић", Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију, Београд, Београдски психолошки центар, Београд, Друштво дефектолога Београда, Друштво дефектолога Војводине, Друштво дефектолога Црне Горе.

   

   

   

  На поменутом Скупу су учествовали наши наставници, Слоба Суботић, Сандра Иланковић, Јасмина Радојловић, Шћепан Синановић, Стефан Микић, Јелена Суботић Кривокапић, Лидија Миленовић, Биљана Мартиновић, Мирјана Ђорђевић, у усменим и постер презентацијама својих стручних радова, а сви радови су објављени у Зборнику резимеа. Директор  наше Високе Школе, др Срећко Потић и доц.др Ивана Сретеновић су били модератори у сесијама на Скупу и такође имали презентацију својих стручних радова. У име Високе медицинске школе "Милутин Миланковић", присутне учеснике је поздравила Светлана Сентјаков, менаџерка.

   

   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.