Open menu

  Организација наставе

  Школовање у високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић" траје три године (6 семестара), односно у бодовима према Болоњској конвенцији 180(ЕСПБ) 

  Знање и вештине студтенти усвајају кроз предавања, вежбе, практичну наставу, семинаре, консултације захваљујући искусном и високопрофесионалном наставном кадру. 

  Студенти наше школе постају стручњаци са високим медицинским образовањем, у својој струци, здравствене неге и своје знање могу да примене у здравственим установама, у спортским центрима , бањама и велнес центрима, у земљи и иностранству.

  Стручни назив који се добија по завршетку школовања:

  • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
  • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
  • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ

   

  Преквалификација у складу са програмом болоњске конвенције 

  За све који желе да стекну Високо струковно образовање, медицинске сестре или физио терапеута, уз признавање и полагање диференцијалних испита, вршимо упис студената на одговарајућу годину студија.

  Студирање уз рад

  Свакодневне консултације и менторски рад пружа могућност успешног студирања,студената који су у радном односу.

  Континуирана едукација

  У свом раду поред реализације наставног програма ШКОЛА остварује и посебне програме стручног усавршавања, односно програм кроз семинаре и стручне састанке.

  Седиште Високе медицинске школе "Милутин Миланковић" је у Београду, где се налази управа школе, студенска служба, модерни кабинети и анфитеатри, где се изводи теоријска настава. Практична настава се обавља у наставним базама, а то су најеминентније републичке и националне здравствене установе у Београду и Србији.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.