Open menu

  Наставне базе

  Назив организационе јединице

  Адреса

  Наставно-образовна јединица Београд, Црнотравска 27
  Наставна база: Војномедицинска академија Београд, Црнотравска 17
  Наставна база: Институт за ортопедију Бањица Београд, Михаила Аврамовића 28
  Наставна база: Клиника за рехабилитацију: "Др Мирослав Зотовић" Београд, Сокобањска 13
  Наставна база: КБЦ Звездара Београд, Димитрија Туцовића 161
  Наставна база: Институт за ментално здравље Београд, Милана Кашананина 3
  Наставна база: Геронтолошки центар пословна јединица Бежанијска коса Београд, Марије Бурсаћ 49
  Наставна база: Дом здравља "Др Ристић" Београд, Народних хероја 38
  Наставна база: Специјалнa болницa за рехабилитацију и ортопедску протетику - РУДО Београд, Булевар војводе Путника 7
  Наставна база: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање Београд, Краља Милутина 52
  Дом за одрасла инвалидна лица Земун, Аутопут бр. 18<
  Општа болница „Medigroup“ Београд, Милутина Миланковића 3
  Дом здравља Булевар Београд, Булевар Краља Александра 294
  Дом здравља Једро Београд, Јурија Гагарина 14
  Дом здравља Врачар Београд, Бојанска 16
  Амбуланта за рехабилитацију “Fitness Medico” Београд, Шчербинова 6
  Установа за децу и младе "Сремчица" Београд, Сремчица, Моштаничка 2
  Амбуланта за рехабилитацију “Белверо” Београд, Партизански блок 318/5

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.