Open menu

  Наставно особље

  НАСТАВНО ОСОБЉЕ 2023/24.

   

  Професори струковних студија

  Лелица Тодоровић

  Нина Ђукановић

  Јелена Кордић Бојиновић

  Срећко Потић

  Тања Продовић

  Бејан Шаћири

  Ката Дабић Станковић

  Вера Цвијановић

  Раде Бабовић

  Предраг Бојовић

  Александра Ракочевић Хрњак

  Татјана Килибарда

  Катарина Рајковић

   

  Редовни професори

  Ана Јовановић

   

  Ванредни професори

  Мирјана Ђорђевић

  Дејан Костић

   

  Доценти

  Сања Дугоњић

  Ненад Ратковић

  Никола Петровић

  Ивана Сретеновић

   

  Научни сарадници

  Данијела Ранђеловић

  Биљана Георгиевски Бркић

   

  Виши предавачи

  Слободан Суботић

  Јасмина Радојловић

  Милош Тошић

  Марко Кими Милић

  Владимир Јестровић

   

  Предавачи

  Лидија Миленовић

  Сандра Иланковић

  Вукан Бабић

  Јелена Суботић Кривокапић

  Данијела Живаљевић

   

  Наставник страног језика

  Јелена Секулић

   

  Наставници вештина

  Биљана Мартиновић

  Јелена Лаковић

  Шћепан Синановић

  Тања Иланковић

  Стефан Микић

  Ивана Радојевић

  Симонида Стојановић

  Игор Поповић

  Тамара Вучинић

  Милан Пантелић

  Тамара Матерић

  Данијела Степић

  Митхат Еминовић

  Вахида Ћоровић

  Мирзета Даздаревић Зећировић

  Вахид Адемовић

  Дијана Оташевић

  Милена Јанковић

  Горан Олуић

  Јелица Давидовић

  Драгана Поповић Декић

  Павле Вуковић

  Јелена Мицић

  Александар Мартиновић

    

  Сарадници за део практичне наставе

  Дејан Јовановић

  Милена Ратковић

  Милијана Петровић

  Дубравка Николић

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.