Open menu

  Библиотека

  Библиотека Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић“ се налази у седишту школе. Располаже свим издањима објављеним у склопу Издавачке делатности Школе, као и домаћим и страним публикацијама из релевантних области за студијске групе школе.

  Електронски каталог библиотеке је ажуриран и допуњен новим, како домаћим тако и страним издањима. Приступом каталогу може се стећи увид у фонд домаћих и страних издања којим располаже библиотека.

  Професори, сарадници и студенти високе школе могу да користе не само библиотеку, већ и пространу читаоницу прилагођену потребама корисника. Како би корисници имали комплетну услугу, у склопу библиотеке се налази и копирница.

  Радно време библиотеке је од 13 до 18 часова.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.