Open menu

  Акредитација

  Акредитација високошколске установе

  Акредитација студијских програма основних струковних студија

  Допуна уверења о акредитацији студијских програма мастер струковних студија

   


  Акредитација за Мастер струковне студије


   

  Дозвола за рад Министарства просвете Републике Србије, број 612-00-997/2007-04, од 08.10.2007. године,
  Дозвола за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број 612-00-02240/2014-04, од 25.02.2015. године,
  Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-1131/2006-04, од 16.07.2007. године, 
  Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-00176/2012-04, од 23.04.2012. године.
  Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-03250/2016-06, од 07.07.2017. године.

  Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем бр. 612-00-03250/2016-06 званично је акредитовала установу и студијске програме Високе медицинске школе струковних студија "Милутин Миланковић" у Београду.


  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.