Open menu

  Студијски програми основних струковних студија

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2024/2025. године):

   

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2017/2018. године):

   

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2012/2013. године, закључно са школском 2016/2017. годином):

   

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2007/2008. године, закључно са школском 2011/2012. годином):

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.